Geplaatst op

Bestuur & contact

Voor vragen en contact, stuur dan een mail naar bestuur@pompebledden.nl of bel:

Voorzitter: Sjoerd Nauta

Tel. 06 – 47668200

Algemene zaken en wedstrijdcoördinator zomerseizoen

Secretaris: Thekla Viëtor

Tel. 06 – 49786746

Secretaris, contact KNKB en verspreiding clubblad It Pompeblêdsje

Penningmeester: Jan Bruinsma

Tel. 06 – 55081294

Financiën en sponsoring.

Algemeen: René Leenstra

Tel. 06 – 20053241

Competitiezaken, ledenadministratie en werkgroep nieuwe accommodatie.

Jeugd: Stephan Hoekstra

Tel. 06 – 52634114

Jeugd en schoolkaatsen.