Geplaatst op

Geschiedenis

De geschiedenis van de kaatsvereniging.

Het begin: Het verhaal van ‘De Pompeblêdden’ begint op een dag in 1952, als onderwijzer Henk Schipper en journalist Ypke Landstra toevallig samen opfietsen. Ze waren beiden lid van de kaatsvereniging ‘Foarút’ in Tjalleberd en het is dus niet zo vreemd, dat het gespreksonderwerp het kaatsen betrof. Al fietsend en pratend kwamen Schippers en Landstra tot de conclusie dat er in Heerenveen eigenlijk ook een kaatsvereniging opgericht zou moeten worden.

Ze belegden een vergadering op 15 mei 1952. Het bleek dat er wel degelijk animo was om te kaatsen in Heerenveen, want er konden 25 leden worden genoteerd bij de nieuwe kaatsvereniging die als naam ‘De Pompeblêdden’ kreeg. 

De oprichtingsvergadering vond plaats in een kamertje van de gevangenis die toendertijd achter Crackstate gevestigd was. Het eerste bestuur werd gevormd. De contributie werd bepaald op fl. 2.– per jaar. Van de gemeente Heerenveen kon een speelveld worden gehuurd voor de somma van fl. 10.– per jaar.  

Een jaar later werd er een demonstratiepartij georganiseerd tussen de drie topparturen van dat moment in Friesland. Dit trok honderden toeschouwers uit Heerenveen en de verre omtrek. Dit was tevens het eerste hoogtepunt wat de vereniging kende. 

Vanaf het eerste begin staat het gezelligheidsaspect hoog in het vaandel. Wekelijks worden er competitieavonden en door het seizoen heen ledenpartijen gehouden. Ook buiten het kaatsen om worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

Nu is dat niet anders. In het veldseizoen wordt er wekelijks vanaf april tot half september op woensdag competitie gekaatst. ‘De Pompeblêdden’ beschikt ook over gekwalificeerde trainers die in het veldseizoen de trainingen verzorgt. Elk veldseizoen worden er 6 ledenpartijen georganiseerd en diverse federatie wedstrijden. Ook organiseert de kaatsclub ‘De Masters’. Dit is een heren hoofdklasse partij die jaarlijks wordt georganiseerd. In 2022 werd voor de eerste keer in gemeente Heerenveen een wedstrijd schoolkaatsen georganiseerd voor de basisschooljeugd, dit in het 150e jaar dat de KNKB bestond.

Wanneer de winter weer is aangebroken gaan we weer de zaal in. Er worden trainingen georganiseerd voor jeugd en senioren, ook worden er wedstrijden gespeeld. Traditiegetrouw wordt er op de laatste vrijdag van het jaar een Oaljekoekenparty gehouden in Sportstad Heerenveen.